Darba plāni nedēļai

20.03.2014Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 24. marta līdz 28. martam, 2014.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

24.03.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 53. vidusskolā

24.03.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

24.03.2014.

Projekta konkursam ""Jauniešu mājas" izveide bērnu aprūpes iestādēs esošajiem bērniem" izvērtēšana Tērvetes novadā

25.03.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude N. Draudziņas vidusskolā

25.03.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 97. pirmsskolas izglītības iestādē

25.03.2014.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Ogres novada Suntažu bāriņtiesā

26.03.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 125. pirmsskolas izglītības iestādē

26.03.2014.

Dalība Valsts policijas organizētajā sanāksmē ar Itālijas Galvenā Kriminālpolicijas direktorāta Starptautiskās sadarbības departamenta ekspertiem

26.03.2014.

Metodiskā diena Krustpils novada bāriņtiesā

27.03.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 6. vidusskolā

27.03.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Iecavas pirmsskolas izglītības iestādē “Dartija”

27.03.2014.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Līvānu novada bāriņtiesā

28.03.2014.

Projekta konkursam ""Jauniešu mājas" izveide bērnu aprūpes iestādēs esošajiem bērniem" iesniegto pieteikumu izvērtēšana Balvu novadā, Rēzeknes pilsētā un novadā

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

25.03.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Cesvaines internātpamatskolā

26.03.2014.

Dalība SPA projekta preses konferencē Atbalsta sistēma Latvijas audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm” Daugavpilī

27. - 28.03.2014.

Padziļinātā izpēte vardarbības risku novērtēšanai Daugavpils logopēdiskajā internātpamatskolā – attīstības centrā

28.03.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

28.03.2014.

Tikšanās ar potenciālo audžuģimeņu pārstāvjiem Preiļos

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

25.03.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Biržu internātpamatskolā

27. - 28.03.2014.

Padziļinātā izpēte vardarbības risku novērtēšanai Daugavpils logopēdiskajā internātpamatskolā – attīstības centrā

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

25.03.2014.

Administratīvās lietvedības nodrošināšana administratīvā pārkāpuma lietā Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis”

26.03.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

26. - 27.03.2014.

Padziļinātā izpēte vardarbības risku novērtēšanai Katvaru speciālajā internātpamatskolā

27.03.2014.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Alūksnē

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

26.03.2014.

Konsultāciju diena Saldus novada Rubas pagasta iedzīvotājiem un speciālistiem

26.03.2014.

Tikšanās ar Rubas pagasta ģimenēm, kuras iesaistītas projekta līdzdalības pasākumos Providus projekta ietvaros

28.03.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.08.2019