Darba plāni nedēļai

27.03.2014Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 31. marta līdz 4. aprīlim, 2014.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

31.03.2014.

Dalība Tukuma rajona tiesas sēdē

1.04.2014.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Lubānas novada bāriņtiesā

1. - 2.04.2014.

Padziļinātā izpēte seksuālās vardarbības risku novērtēšanai Lielplatones internātpamatskolā

2.04.2014.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārs

3.04.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 6. vidusskolā

3.04.2014.

Dalība Liepājas pilsētas audzināšanas darba konferencē “Droša vide un skola: iespējamie sadarbības modeļi” Liepājas bērnu un jauniešu centra “Vaduguns” telpās

3.04.2014.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Rugāju novada bāriņtiesā

3.04.2014.

Dalība seminārā „Cietušo personu tiesības uz juridisko palīdzību”

4.04.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

31.03.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rēzeknes pilsētas bērnu sociālās aprūpes centrā

31.03.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

2.04.2014.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārs

3. - 4.04.2014.

Tematiskā bērnu tiesību un personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Nodibinājumā “Fonds Grašu bērnu ciemats”

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

1.04.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Priežmalas pamatskolā

2.04.2014.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārs

4.04.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Kokneses pirmsskolas izglītības iestādē „Gundega”

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

31.03.2014.

Vidzemes apgabaltiesas sēde lietā par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu bērnam

1.04.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valkas pamatskolā

2.03.2014.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārs

3.04.2014.

Administratīvās lietvedības nodrošināšana administratīvā pārkāpuma lietā Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis”

3.04.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

2.04.2014.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārs

4.04.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 12.12.2019