Darba plāni nedēļai

08.05.2014Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 12. maija līdz 16. maijam, 2014.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

12.05.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Upeslejas internātpamatskolā

12.05.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Friča Brīvzemnieka pamatskolā

12.05.2014.

Tikšanās ar Sociālo pakalpojumu aģentūru par audžuģimeņu apmācībām

13.05.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Dobeles pirmsskolas izglītības iestādē “Jāņtārpiņš”

13.05.2014.

Tikšanās ar starptautiskās sadraudzības padomes CIF International pārstāvjiem

13.-14.05.2014.

Padziļināta bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Lažas speciālajā internātpamatskolā

13.-14.05.2014.

Dalība konferencē “Returns and Transfers:International and Europian standarts procedures and safeguards for children exposed to exploitation, trafficuring and children at risk”

14.05.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Bauskas pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaulīte”

14.05.2014.

Tikšanās konkrēta gadījuma risināšanai

15.05.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Babītes vidusskolā

15.05.2014.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Apes novada bāriņtiesā

16.05.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude privātajā pirmsskolas izglītības iestādē “Ķipars”

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

12.05.2014.

Tikšanās ar fizisku personu konkrēta gadījuma risināšanai

13.05.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude nodibinājumā “Fonds Grašu bērnu ciemats”

14.05.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

15.05.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Lejasciema vidusskolā

15.05.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

15.05.2014.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Krāslavā

16.05.2014.

Tikšanās ar ārpusģimenes aprūpes iestādi un bāriņtiesu konkrēta gadījuma risināšanai

16.05.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

12.05.2014.

Tikšanās ar ģimeni Rēzeknē konkrēta gadījuma risināšanai

14.05.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude I. Gaiša Kokneses vidusskolā

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

12.05.2014.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Jaunpiebalgā

13.05.2014.

Bērnu personisko un mantisko interešu pārbaude Skangaļu muižas bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centrā - internātā

15.05.2014.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Gulbenē

15.05.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

15.-16.05.2014.

Padziļinātā izpēte vardarbības risku novērtēšanai Palsmanes internātpamatskolā

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

12.05.2014.

Tikšanās ar Liepājas pilsētas speciālistiem un privātpersonu konkrētas problēmsituācijas risināšanai

13.-14.05.2014.

Padziļinātā izpēte vardarbības risku novērtēšanai Lažas speciālajā internātpamatskolā

14.05.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

16.05.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 12.12.2019