Darba plāni nedēļai

29.05.2014Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 2. jūnija līdz 6. jūnijam, 2014.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

2.06.2014.

Plānotā bērnu tiesību un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Lauberes bērnu namā

2.06.2014.

Starpinstitūciju tikšanās konkrētas problēmsituācijas risināšanai

3.06.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ulbrokas vidusskolā

3.06.2014.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Krimuldas novada bāriņtiesā

3.06.2014.

VBTAI ikgadējais audžuģimeņu seminārs Smiltenē

4.06.2014.

Bērnu tiesību un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Rīgas bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā “Imanta”

4.06.2014.

Starptautiskā projekta „Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai” ietvaros tikšanās Ļaudonas pagastā ar Madonas novada valsts, pašvaldības un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par projekta realizēšanas virzību, problēmām un iespējamajiem risinājumiem darbā ar projektā iesaistītajiem bērniem

4.06.2014.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru apmeklējums Rēzeknē

4.06.2014.

VBTAI ikgadējais audžuģimeņu seminārs Rēzeknē

5.06.2014.

Dalība Administratīvajā rajona tiesā kā bērna sevišķajam aizbildnim

5.06.2014.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Alsungas novada bāriņtiesā

6.06.2014.

Starpinstitūciju tikšanās konkrētas problēmsituācijas risināšanai

6.06.2014.

Metodiskā diena ar Ikšķiles bāriņtiesu un Ikšķiles sociālo dienestu

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

2.06.2014.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

3.06.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

4.06.2014.

VBTAI ikgadējais audžuģimeņu seminārs Rēzeknē

5.06.2014.

Konsultāciju diena Madonas novada pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem

5.06.2014.

Krīzes centru sniegto rekomendāciju izpildes pārbaude Madonas novada pašvaldības institūcijās konsultāciju dienas ietvaros

5.06.2014.

Kovīzija Madonas novada pašvaldības institūciju darbiniekiem

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

3.06.2014.

Tikšanās ar Daugavpils Logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra administrāciju

4.06.2014.

Tikšanās Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē

6.06.2014.

Starpinstitucionāla sēde par gadījuma risināšanu Ilūkstes novadā

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

2.06.2014.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīcā “Ainaži””

2.06.2014.

Tikšanās ar Kocēnu novada domes priekšsēdētāju par bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem Jaunburtnieku pamatskolā

3.06.2014.

VBTAI ikgadējais audžuģimeņu seminārs Smiltenē

4.06.2014.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Nodibinājumā “Allažu Bērnu un ģimenes atbalsta centrs”

4.06.2014.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Valmierā

6.06.2014.

Konsultāciju diena Krimuldas novadā

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

5.06.2014.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

6.06.2014.

Tikšanās ar Strazdes bērnu nama administrāciju par tematiskās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem

7.06.2014.

Audžuģimeņu apmācības Kandavā

7.06.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 12.12.2019