Darba plāni nedēļai

05.06.2014Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 9. jūnija līdz 13. jūnijam, 2014.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

9.06.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pirmsskolas izglītības iestādē “Urdaviņa”

9.06.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pirmsskolas izglītības iestādē “Bembis”

10.06.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 65. pirmsskolas izglītības iestādē “Kamenīte”

10.06.2014.

Tikšanās ar Sociālo pakalpojumu aģentūru psihologu darbības jautājumos

10.–12.06.2014.

Bāriņtiesu lietvedībā esošo lietu pārbaude Aizputes novada Aizputes bāriņtiesā, Pāvilostas novada bāriņtiesā, Nīcas novada bāriņtiesā, Rucavas novada bāriņtiesā, Grobiņas novada bāriņtiesā

11.06.2014.

Dalība Administratīvās rajona tiesas sēdē kā bērna sevišķajam aizbildnim

11.06.2014.

Plānotā bērnu tiesību un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Rīgas bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā “Imanta”

11.06.2014.

Starpinstitūciju tikšanās konkrētas problēmsituācijas risināšanai

12.06.2014.

Plānotā bērnu tiesību un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Rīgas bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā “Ilga”

12.06.2014.

Dalība tiesā par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļiem

12.06.2014.

Dalība Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta sanāksmē par grozījumiem Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā

13.06.2014.

Plānotā bērnu tiesību un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Elejas filiālē

13.06.2014.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālē „Teika”

11.06.2014.

Konsultāciju diena Gulbenes novada Litenes pagasta pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

9.-11.06.2014.

Dalība Labklājības ministrijas organizētā pieredzes apmaiņas braucienā

11.06.2014.

Plānotā bērnu tiesību un personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Litenes bērnu namā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

10.06.2014.

Konsultāciju diena Vārkavas novadā

11.06.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes divās bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas vietās Ikšķiles novadā

12.06.2014.

Tematiskā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude bāreņu namā “Līkumi”

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

9.06.2014.

Vidzemes apgabaltiesas sēde par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērnam

9.06.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

9.06.2014.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Jaunpiebalgā

11.06.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valkas – Lugažu evaņģēliski luteriskās draudzes pirmskolas izglītības iestādē “Gaismiņa”

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

12.06.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Zantes ģimenes krīzes centrā

12.06.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

13.06.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošinātāja

13.06.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 28.05.2020