Darba plāni nedēļai

12.08.2014Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 11. augusta līdz 15. augustam, 2014.

 

.

Rēzekne

Plānotās pārbaudes:

13.08.2014. Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ludzas novada patversmē – bērnu namā.

13.08.2014. Plānotā personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Ludzas novada patversmē – bērnu namā.

14.08.2014. Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Ādažu novada bāriņtiesā

Citi:

Nedēļas laikā bērnu rotaļu laukumu un pludmaļu apsekošana.

Rīga

Plānotās pārbaudes:

11.08.2014. Plānotā bērnu tiesību un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiālē “Rīga”

13.08.2014. Plānotā bērnu tiesību un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiālē “Rīga”

 

Metodiskais darbs:

13.08.2014. Profesionālās pilnveides kursi LPMC ”Bērnu tiesību aizsardzība”

14.08.2014. Tikšanās konkrēta gadījuma risināšanā

15.08.2014. Profesionālās pilnveides kursi LPMC ”Bērnu tiesību aizsardzība”

Liepāja

Plānotās pārbaudes:

12.08.2014. Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

15.08.2014. Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

Daugavpils

 Metodiskais darbs:

12.08.2014. Reids Daugavpils peldvietu un ūdenskrātuvju atpūtas vietās sadarbībā ar Daugavpils IP speciālisti

Valmiera

Plānotās pārbaudes:

12.08.2014. Bērnu personisko un mantisko interešu pārbaude Valmieras SOS bērnu ciematā

13.08.2014. Bērnu personisko un mantisko interešu pārbaude Valmieras SOS bērnu ciematā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 28.05.2020