Darba plāni nedēļai

02.10.2014Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 6. oktobra līdz 10. oktobrim, 2014.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

6.10.2014.

Plānotā bērnu tiesību un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Ģimenes atbalsta centrā „Lejasstrazdi”

6.10.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Centra Humanitārajā vidusskolā

7.10.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolā

8.10.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Irlavas bērnu namā - patversmē

8.10.2014.

Dalība seminārā “Pagaidu aizsardzība pret vardarbību ģimenē”

9.10.2014.

           

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude tautas deju ansamblī „Zelta sietiņš”

9.10.2014.

           

Dalība sanāksmē Labklājības ministrijā par nepieciešamajām izmaiņām Ministru kabineta noteikumos Nr. 291 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”

9.10.2014.

 

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Durbes novada bāriņtiesā

10.10.2014.

Dalība seminārā „Labās prakses piemēri vardarbībā cietuša bērna interešu aizstāvībai Ziemeļvalstu pašvaldībās”

10.10.2014.

Dalība sanāksmē NVP “Providus” par starptautiskā projekta „Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai” realizācijas gaitu

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

7.10.2014.

Bērnu tiesību ievērošana pārbaude Kārsavas vidusskolā

8.10.2014.

Bērnu tiesību un personisko un mantisko interešu ievērošana pārbaude Madonas novada BJĀAC “Ozoli”

10.10.2014.

Konsultāciju diena Alūksnes novada pašvaldības iedzīvotājiem un speciālistiem

10.10.2014.

Krīzes centru rekomendāciju izpildes pārbaudi Alūksnes novada pašvaldībā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

6.10.2014.

Dalība tiesas sēdē

8.10.2014.

Tikšanās ar Valsts probācijas dienesta Daugavpils teritoriālās struktūrvienības pārstāvjiem

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

7.10.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rudbāržu internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā

7.-8.10.2014.

Dalība seminārā “Salutoģenēze - nozīmīga metode bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām aktīvam atbalstam un veiksmīgai integrācijai sabiedrībā”

8.10.2014.

Tikšanās ar Ventspils novada bāriņtiesas un sociālā dienesta speciālistiem kovīzijas nodarbības ietvaros

10.10.2014.

Kovīzija bērnu aprūpes iestādes speciālistiem Daugavpilī

11.10.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

6.-8.10.2014.

Nodibinājuma "Centrs Dardedze" speciālistu vadītā apmācība par seksuālās vardarbības riskiem

9.10.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Strenču novada vidusskolas Sedas filiālē

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 23.10.2020