Darba plāni nedēļai

09.10.2014Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 13. oktobra līdz 17. oktobrim, 2014.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

13.10.2014.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Puškina licejā

13.10.2014.

Sanāksme Centrālajā statistikas pārvaldē par statistikas datu apkopošanu

14.10.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Hanzas vidusskolā

14.10.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

15.10.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā „Ilga”

16.10.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Rīgas sanatorijas internātpamatskolā

16.10.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 234. pirmsskolas izglītības iestādē

16.10.2014.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Alojas novada bāriņtiesā

16.10.2014.

Dalības Administratīvās rajona tiesas sēdē kā bērna sevišķajam aizbildnim

17.10.2014.

           

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Šķibes pamatskolā

17.10.2014.

           

Dalība seminārā “Ieguldījums bērnos Latvijā: ES politikas instrumenti un finansēšanas iespējas”

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

16.-17.10.2014.

Padziļinātā izpēte vardarbības risku novērtēšanai Dzelzavas speciālajā internātpamatskolā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

14.10.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jēkabpils 2. vidusskolā

14.10.2014.

Tikšanās ar Jēkabpils Izglītības pārvaldes speciālistiem

16.-17.10.2014.

Padziļinātā izpēte vardarbības risku novērtēšanai Dzelzavas speciālajā internātpamatskolā

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

13.10.2014.

Tikšanās ar privātpersonu konkrētas problēmsituācijas risināšanai

13.10.2014.

Dalība Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrības “Estere” telpu atklāšanā

14.10.2014.

Tikšanās ar Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem administratīvās lietas ietvaros

15.10.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Kuldīgas centra vidusskolā

17.10.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

14.10.2014.

Tikšanās ar nodibinājuma “Centrs Valdardze” speciālistiem par krīzes centra rekomendācijām pašvaldības sociālajiem dienestiem izpildes gaitu

15.10.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude VSIA Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”

16.10.2014.

Bērnu personisko un mantisko interešu pārbaude Ģimenes atbalsta centrā “Saulīte”

16.10.2014.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Madonā

16.10.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

17.10.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Pusaudžu rehabilitācijas kolektīvā “Saulrīti”

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 18.09.2019