Darba plāni nedēļai

16.10.2014Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 20. oktobra līdz 24. oktobrim, 2014.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

20.10.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Franču licejā

20.10.2014.

Tikšanās ar Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienības „Imanta” darbiniekiem

20.10.2014.

Dalība Administratīvās rajona tiesas sēdē kā lieciniekam

20.10.2014.

Tikšanās ar Olaines novada pašvaldības pārstāvjiem audžuģimeņu jautājumos

21.10.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē „Vālodzīte”

22.10.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Dzirciema internātpamatskolā

22.10.2014.

Dalība Valsts robežsardzes rīkotajā ceturtajā apmācību seminārā “Jaunākās tendences patvēruma jomā”

22.10.2014.

Tikšanās Labklājības ministrijā ar organizācijas „OAK Foundation” pārstāvi

22.10.2014.

Dalība bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides seminārā Rīgā

22.10.2014.

Dalība starpprofesionāļu tikšanās konkrētā ģimenes lietā

22.10.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

23.10.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā

23.10.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 94. pirmsskolas izglītības iestādē

23.10.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Lietuviešu vidusskolā

23.10.2014.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Vecpiebalgas novada bāriņtiesā

24.10.2014.

           

Dalība skolēnu reģionālajos forumos Rīgā un Jelgavā kustības “Draudzīga skola” ietvaros

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

21.10.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

22.10.2014.

Dalība Valsts robežsardzes rīkotajā ceturtajā apmācību seminārā “Jaunākās tendences patvēruma jomā”

23.10.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Adamovas speciālajā internātpamatskolā

24.10.2014.

 

Kustībā “Draudzīga skola” iesaistīto skolu reģionālais skolēnu forums Rēzeknē

24.10.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

21.10.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Medumu speciālajā internātpamatskolā

22.10.2014.

Dalība Valsts robežsardzes organizētajās apmācībās “Robežsardzes kapacitātes stiprināšana, veicot darbības ar patvēruma meklētājiem”

24.10.2014.

Kustības “Draudzīga skola” skolēnu reģionālais forums

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

20.10.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude alternatīvajā aprūpes centrā “Žēlsirdības māja”

24.10.2014.

Kustībā “Draudzīga skola” iesaistīto skolu reģionālais skolēnu forums

24.10.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

25.10.2014.

Dalība pasākumā „Audžuģimeņu 10 gadu jubileja” Brocēnu novadā

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

20.10.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

21.10.2014.

Konsultāciju diena Amatas novadā

22.10.2014.

Tematiskā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ģimenes atbalsta centrā “Saulīte”

24.10.2014.

Kustībā “Draudzīga skola” iesaistīto skolu reģionālais skolēnu forums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 06.07.2020