Darba plāni nedēļai

20.02.2015Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 23. februāra līdz 27. februārim, 2015.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

23.02.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādē

23.02.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

23.02.2015.

Dalība Izglītības kvalitātes valsts dienesta komisijas sēdē

24.02.2015.

Apmācība par seksuālās vardarbības risku izpēti internātskolās

24.02.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Rojas novada bāriņtiesā

25.02.2015.

Dalība Sociālo pakalpojumu aģentūras preses konferencē par projekta “Atbalsta sistēma Latvijas audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm” rezultātiem

25.02.2015.

Tematiskā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Elejas bērnu un ģimeņu atbalsta centrā

26.02.2015.

Dalība Administratīvajā apgabaltiesā kā bērna sevišķajam aizbildnim

26.02.2015.

Krīzes intervences apmācības

27.02.2015.

Dalība Administratīvajā apgabaltiesā kā bērna sevišķajam aizbildnim

27.02.2015.

Tematiskā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Elejas bērnu un ģimeņu atbalsta centrā

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

24.02.2015.

Dalība Jēkabpils novada audžuģimeņu atbalsta grupā

24.02.2015.

Tikšanās ar Rēzeknes izglītības pārvaldes speciālisti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos par konkrētu gadījumu risināšanu

25.02.2015.

Dalība Krāslavas novada audžuģimeņu atbalsta grupā

26.-27.02.2015.

Padziļinātā izpēte vardarbības risku novērtēšanā Baltinavas speciālajā internātpamatskolā

27.02.2015.

Dalība Aglonas novada audžuģimeņu atbalsta grupā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

26.-27.02.2015.

Padziļinātā izpēte vardarbības risku novērtēšanai Baltinavas speciālajā internātpamatskolā sadarbībā ar Rēzeknes reģiona inspektoriem

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

24.02.2015.

Dalība konferencē „Bērna vajadzības un palīdzības iespējas”

25.02.2015.

Konsultāciju diena Vaiņodes novada iedzīvotājiem un speciālistiem

26.02.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

26.02.2015.

Tikšanās ar DALP 5. vidusskolas, Liepājas bērnu nama, Liepājas pilsētas sociālā dienesta speciālistiem konkrēta gadījuma risināšanai

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

24.02.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepas pamatskolā

26.02.2015.

Konsultāciju diena Strenču novadā

26.02.2015.

Krīzes intervences apmācība

27.02.2015.

Tikšanās ar Nodibinājumā “Allažu Bērnu un ģimenes atbalsta centrs” speciālistiem par krīzes centra rekomendācijām pašvaldību sociālajiem dienestiem

27.02.2015.

Tikšanās ar Siguldas novada Sociālā dienesta un Siguldas novada bāriņtiesas speciālistiem par krīzes centra rekomendāciju izpildi pašvaldībā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 15.01.2021