Darba plāni nedēļai

26.02.2015Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 2. marta līdz 6. martam, 2015.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

2.03.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas internātskolā

2.03.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Bēnes vidusskolā

3.03.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude 95. vidusskolā

3.03.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu atkārtota pārbaude Durbes novada bāriņtiesā

4.03.2015.

Tikšanās SOS ciematu asociācijā par ārpusģimeņu aprūpes iestāžu speciālistu profesionālo darbību

4.03.2015.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru un inspekcijas citu speciālistu seminārs

4.03.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

5.03.2015.

Plānotā bērnu tiesību un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Irlavas bērnu namā - patversmē

5.03.2015.

Starpinstitucionāla tikšanās inspekcijā par konkrētas ģimenes problēmsituācijas risināšanu

5.03.2015.

Dalība starptautiskā konferencē “Closing a protection gap for European children on the move!” Eiropas Padomē, Briselē

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

3.03.2015.

Tikšanās ar Eglaines pamatskolas pedagogu kolektīvu sadarbībā ar Rugāju novada bāriņtiesu par skolas un pašvaldības dienestu sadarbības jautājumiem

3.03.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

4.03.2015.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru un inspekcijas citu speciālistu seminārs

5.03.2015.

Dalība Daugavpils novada audžuģimeņu atbalsta grupā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

4.03.2015.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru un inspekcijas citu speciālistu seminārs

6.03.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centra “Mūsmājas” krīzes centrā

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

2.03.2015.

Tikšanās ar Kronvaldu Ata pamatskolas darbiniekiem un audzēkņiem administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

3.03.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ventspils 2. vidusskolā

3.03.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

4.03.2015.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru un inspekcijas citu speciālistu seminārs

6.03.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas Valsts tehnikumā

7.03.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

3.03.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valkas pamatskolā

4.03.2015.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru un inspekcijas citu speciālistu seminārs

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 24.02.2020