Darba plāni nedēļai

05.03.2015Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 9. marta līdz 13. martam, 2015.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

9.03.2015.

Plānotā bērnu tiesību un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude VSAC filiālē Baldone

9.03.2015.

Starpinstitucionālā sanāksme Bauskas novada domē bāriņtiesas un policijas sadarbības jautājumos

9.03.2015.

Metodiskā diena ar Alūksnes novada bāriņtiesu

10.03.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Naukšēnu novada bāriņtiesā

10.03.2015.

Dalība Administratīvās rajona tiesas sēdē kā bērna sevišķajam aizbildnim

11.03.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Kalnciema vidusskolā

11.03.2015.

Starpinstitucionāla tikšanās inspekcijā par konkrētas ģimenes problēmsituāciju

11.03.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

12.03.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Olaines sākumskolā, Jaunolainē

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

10.03.2015.

Tematiskā bērnu tiesību ievērošanas un mantisko un personisko interešu ievērošanas pārbaude Litenes bērnu patversmē Gulbenes novadā

10.03.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

11.03.2015.

Dalība Aglonas novada audžuģimeņu atbalsta grupā

12.03.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils Saskaņas pamatskolā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

10.03.2015.

Dalība informatīvā pasākumā vecākiem Ilūkstes novadā

11.03.2015.

Tikšanās ar Jaunjelgavas novada Bērnu un jaunatnes lietu komisiju

12.03.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils Saskaņas pamatskolā

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

10.03.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

11.03.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Talsu speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē “Kastanītis”

13.03.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

9.03.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

10.03.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Nītaures vidusskolā

10.03.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

13.03.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valmieras Viestura vidusskolā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.02.2020