Darba plāni nedēļai

12.06.2015Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 15. jūnija līdz 19. jūnijam, 2015.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

15.06.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja “Fantasy park”

15.06.2015.

Dalība konferencē “DI and further development of social care policy in Europe”

15.06.2015.

Tikšanās konkrētas problēmsituācijas risināšanai

15.06.2015.

Konference “Deinstitucionalziācija un sociālās aprūpes politikas attīstība Eiropā”

16.06.2015.

Tikšanās ar Bāriņtiesu asociācijas valdi bāriņtiesu darbības jautājumos

16.06.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Strenču novada bāriņtiesā

17.06.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Džūkstes pamatskolā

17.06.2015.

Tikšanās SOS Bērnu ciemata projekta ietvaros

17.06.2015.

Tikšanās ar Ādažu novada bāriņtiesu konkrētas ģimenes lietā

17.06.2015.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Tukumā

17.06.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

18.06.2015.

Tikšanās ar Eiropas Savienības ekspertiem bērnu tiesību jautājumos

18.06.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu atkārtota pārbaude Ikšķiles novada bāriņtiesā

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

16.06.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas tematiskā pārbaude bērnu sociālās aprūpes centrā ”Gaujiena

16.06.2015.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude bērnu sociālās aprūpes centrā ”Gaujiena

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

15.06.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rencēnu pamatskolā

16.06.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem

17.06.2015.

Tikšanās ar nodibinājuma “Centrs Valdardze” speciālistiem par krīzes centra rekomendācijām pašvaldību sociālajiem dienestiem

19.06.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

16.06.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem

18.06.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

16.06.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Talsu novada krīzes centrā

16.06.2015.

Tikšanās ar Talsu novada domes priekšsēdētāju audžuģimeņu jautājumos

17.,18.06.2015.

Tematiskā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas bērnu namā

19.06.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 18.09.2019