Darba plāni nedēļai

02.07.2015Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 6. jūlija līdz 10. jūlijam, 2015.

s

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

6.07.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži””

7.07.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 167. pirmsskolas izglītības iestādē

7.07.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Gulbenes novada Rankas bāriņtiesā

7.07.2015.

Starpinstitucionālā tikšanās konkrētā ģimenes lietā

8.07.2015.

Dalība Tieslietu ministrijas darba grupā par bērnu deviantas uzvedības prevencijas likumprojekta izstrādi

9.07.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesā

10.07.2015.

Plānotā pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

7.07.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas tematiskā pārbaude Tiskādu bērnu namā

7.07.2015.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Tiskādu bērnu namā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

6.07.2015.

Tikšanas ar Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāju un bāriņtiesas priekšsēdētāju

7.07.2015.

Tikšanās ar Indras vidusskolas un Indras Mākslas un mūzikas skolas skolēnu deju kolektīvu vadītāju

9.07.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

10.07.2015.

Tikšanās ar Daugavpils Bērnu mūzikas studijas “Vālodzīte” vadītāju

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

6.07.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži””

8.07.2015.

Tematiskā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ģimenes atbalsta centrā “Zīļuks”

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

7.07.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pirmsskolas izglītības iestādē “Saulstariņš”

8.07.2015.

Tikšanās ar Durbes novada domes priekšsēdētāju audžuģimeņu jautājumos

10.07.2015.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Liepājas bērnu namā

10.07.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 12.07.2020