Darba plāni nedēļai

09.07.2015Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 13. jūlija līdz 17. jūlijam, 2015.

s

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

13.07.2015.

Tikšanās Džūkstes pamatskolā viedokļa noskaidrošanai administratīvās lietas ietvaros

14.07.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude deju kolektīvā “Kaspīne”

14.07.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Rūjienas novada bāriņtiesā

15.07.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Lietuviešu vidusskolā

15.07.2015.

Tikšanās ar Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra direktoru un Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu struktūrvienības “Vita” pārstāvjiem par padziļinātās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem

15.07.2015.

Tikšanās Labklājības ministrijā par psihologu atzinumu sniegšanu Sociālajiem dienestiem

16.07.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Ogres novada pagastu bāriņtiesā

17.07.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu struktūrvienības “Imanta” vasaras novietnē Baltezerā

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

14.07.2015.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Latgales reģionālajā atbalsta centrā “Rasas pērles”

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

14.07.2015.

Tikšanās ar Dagdas novada speciālistiem par konkrētu situāciju

14.07.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

15.07.2015.

Dalība Aglonas novada audžuģimeņu atbalsta grupā

16.07.2015.

Dalība Dagdas novada audžuģimeņu atbalsta grupā

16; 17.07.2015.

Reids Daugavpils un Daugavpils novada peldvietās un ūdenskrātuvju tuvumā

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

16.-17.07.2015.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Valmieras SOS Bērnu ciematā

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

13.07.2015.

Administratīvās lietvedības ietvaros tikšanās ar pedagogu viedokļa noskaidrošanai

14.07.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

15.07.2015.

Plānotās bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaudes Bērnu sociālās aprūpes centrā “Selga”

17.07.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 29.05.2020