Darba plāni nedēļai

20.07.2015Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 20. jūlija līdz 24. jūlijam, 2015.

s

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

21.07.2015.

Plānotas bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes pie diviem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem

23.07.2015.

Plānotas bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes pie diviem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem

23.07.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Baldones novada bāriņtiesā

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

21.07.2015.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude vasaras nometnē Tiskādu speciālās internātpamatskolas telpās

22.07.2015.

Tikšanās ar Madonas novada bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centra “Ozoli” vadītāju

22.07.2015.

Tikšanās ar Madonas novada bāriņtiesu un Sociālo dienestu

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

21.07.2015.

Tikšanās ar Aglonas novada speciālistiem par konkrētu situāciju

21.07.2015.

Konsultāciju diena Aglonas novadā

21.07.2015.

Dalība Krāslavas novada audžuģimeņu atbalsta grupā

22.07.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

24.07.2015.

Tikšanās ar Daugavpils bāriņtiesu par konkrētu situāciju

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

21.07.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējas

22.07.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

24.07.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

Nedēļas laikā

Darbs ar administratīvās pārkāpuma lietas materiāliem

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 19.01.2021