Darba plāni nedēļai

23.07.2015Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 27. jūlija līdz 31. jūlijam, 2015.

s

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

27.07.2015.

Dalība atbalsta grupā Jelgavā

29.07.2015.

Plānotās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes pie 2 bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem

31.07.2015.

Plānotā bērnu tiesību un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude biedrībā “Elizabete”

31.07.2015.

Iepazīšanās ar Administratīvās rajona tiesas lietas materiāliem kā bērna sevišķajam aizbildnim

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

28.07.2015.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie uzraudzības pakalpojumu sniedzēja

29.07.2015.

Plānotā rotaļlaukumu apsekošana Rēzeknes pilsētas atpūtas parkos

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

28.07.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem

29.07.2015.

Tikšanās ar Daugavpils pašvaldības policiju

29.07.2015.

Dalība Jēkabpils novada audžuģimeņu atbalsta grupā

30.07.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

28.07.2015.

Administratīvās pārkāpuma lietas izskatīšana

29.07.2015.

Tikšanās ar Priekules novada domes priekšsēdētāju audžuģimeņu jautājumos

31.07.2015.

Tikšanās ar Liepājas bērnu nama administrāciju par tematiskās pārbaudes rezultātiem

31.07.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 07.07.2020