Darba plāni nedēļai

03.08.2015Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 3. augusta līdz 7. augustam, 2015.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

04.08.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Sējas novada bāriņtiesā.

04.08.2015.

Dalība Administratīvā rajona tiesā kā bērna sevišķajam aizbildnim.

04.08.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 167.pirmsskolas izglītības iestādē

05.08.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums.

05.08.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude nometnē

06.08.2015

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Lielvārdes novada Jumpravas bāriņtiesā.

06.08.2015.

Plānotā bērnu tiesību un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Jelgavas SOS jauniešu mājā

06.08.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 241.pirmsskolas izglītības iestādē

07.08.2015.

Dalība reģionālajā seminārā Zemgales reģiona audžuģimenēm un bāriņtiesu darbiniekiem.

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

05.08.2015.

Plānotā personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Ludzas novada bērnu namā – patversmē

07.08.2015.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

05.08.2015.

Dalība Daugavpils novada audžuģimeņu pašpalīdzības grupā.

06.08.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums.

04.08.2015.

Tikšanās ar Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departamentu

05.08.2015.

Tikšanās ar Daugavpils pilsētas SLP sociālās mājas speciālistiem

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

05.08.2015.

Dalība Skrundas novada audžuģimeņu atbalsta grupā.

06.08.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums.

05.08.2015.

Plānotas bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaudes bērnu namā “Stikli”

07.08.2015.

Tikšanās ar Liepājas pilsētas bāriņtiesas bērnu tiesību speciālisti par sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmām nepilngadīgajiem Liepājas pilsētā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 18.09.2019