Darba plāni nedēļai

06.08.2015Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 10. augusta līdz 14. augustam, 2015.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

11.08.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Gulbenes pilsētas bāriņtiesā

11.08.2015.

Tikšanās ar audžuģimeni konkrētā lietā

12.08.2015.

Dalība reģionālajā seminārā Vidzemes reģiona audžuģimenēm un bāriņtiesu darbiniekiem

12.08.2015.

Starpinstitucionālā tikšanās konkrētas problēmsituācijas risināšanai

13.08.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Talsu novada bāriņtiesā

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

11.08.2015.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

12.08.2015.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Madonas novada Bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrā “Ozoli”

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

11.08.2015.

Dalība Rēzeknes novada audžuģimeņu atbalsta grupā

11.08.2015.

Konsultāciju diena Jēkabpils pilsētā

11.08.2015.

Konsultāciju diena Jēkabpils novadā un Krustpils novadā

12.08.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

12.08.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Naujenes bērnu namā

14.08.2015.

Dalība audžuģimeņu pilnveides apmācībās

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

10.08.2015.

Tikšanās ar VSAC “Kurzeme’ filiāles “Liepāja” vadību un privātpersonu konkrētas problēmsituācijas risināšanā

12.08.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

12.08.2015.

Plānotas bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaudes VSAC “Kurzeme” filiālē “Veģi”

14.08.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 13.08.2020