Darba plāni nedēļai

14.08.2015Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 17. augusta līdz 21. augustam, 2015.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

17.08.2015.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude bērnu namā “Laubere”

18.08.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Jūrmalas pilsētas bāriņtiesā

18.08.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

19.08.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude privātajā pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaku valstība”

19.08.2015.

Dalība Latgales reģiona bāriņtiesu un audžuģimeņu seminārā

20.08.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Priekules novada bāriņtiesā

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

18.08.2015.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

20.08.2015.

Tematiskā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Madonas novada Bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrā “Ozoli”

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

18.08.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte”

18.08.2015.

Dalība Rēzeknes novada audžuģimeņu atbalsta grupā.

19.08.2015.

Dalība seminārā bāriņtiesām

20.08.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

19.08.2015.

Plānota bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ventspils krīzes centrā ģimenei ar bērniem “Paspārne”

20.08.2015.

Tikšanās ar Liepājas Katoļu pamatskolas vadību un privātpersonu konkrētas problēmsituācijas risināšanā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.09.2019