Darba plāni nedēļai

27.08.2015Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 31. augusta līdz 4. septembrim, 2015.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

31.08.2015.

Dalība Izglītības zinātnes ministrijas organizētajā Skolēnu Dziesmu svētku izvērtēšanas komisijas sēdē

2.09.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 234. pirmsskolas izglītības iestādē

2.09.2015.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru un citu darbinieku seminārs

2.09.2015.

Dalība Tieslietu ministrijas darba grupā par likumdošanas regulējumu attiecībā uz bērnu antisociālās uzvedības korekciju

3.09.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 167. pirmsskolas izglītības iestādē

3.09.2015.

Plānotā bērnu tiesību un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā "Ezermala"

3.09.2015.

Tikšanās inspekcijā ar rehabilitācijas centra “Saulrīti” vadītāju

3.09.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Ventspils novada bāriņtiesā

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

2.09.2015.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru un citu darbinieku seminārs

4.09.2015.

Tikšanās ar Rēzeknes novada izglītības pārvaldes speciālistiem bērnu tiesību jautājumos

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

31.08.2015.

Tikšanās ar Ilūkstes novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļu par konkrētu problēmgadījumu

1.09.2015.

Reids skolēnu masu pasākumu un jauniešu atpūtas vietās

2.09.2015.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru un citu darbinieku seminārs

3.09.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

4.09.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils bērnunamā – patversmē “Priedīte”

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

2.09.2015.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru un citu darbinieku seminārs

4.09.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 12.07.2020