Darba plāni nedēļai

03.09.2015Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 7. septembra līdz 11. septembrim, 2015.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

7.09.2015.

Plānotā bērnu tiesību un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrā

8.09.2015.

Plānotā bērnu tiesību pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem

9.09.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 106. pirmsskolas izglītības iestādē

9.09.2015.

Dalība Tieslietu ministrijas darba grupā par likumdošanas regulējumu attiecībā uz bērnu antisociālās uzvedības korekciju

9.09.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

11.09.2015.

Starpinstitucionāla sanāksme bērnu interešu jautājumu koordinēšanai

11.09.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Rundāles novada bāriņtiesā

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

8.09.2015.

Tikšanās ar SIA “Bērnu Oāze” Lauderu struktūrvienības administrāciju un speciālistiem

9.09.2015.

Tematiskā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude nodibinājumā “Fonds Grašu bērnu ciemats”

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

8.09.2015.

Tikšanās ar Daugavpils novada sociālo dienestu par konkrētu problēmsituāciju

8.09.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

9.09.2015.

Kovīzija Daugavpils bērnunama – patversmes “Priedīte”, Naujenes bērnu nama un Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centra “Mūsmājas” darbiniekiem

10.09.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

Nedēļas laikā

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem

Nedēļas laikā

Individuālas tikšanās ar Skangaļu muižas Bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centra – internāta bērniem un viņu personīgā viedokļa noskaidrošana

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

8.09.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pirmsskolas izglītības iestādē “Vīnodziņa”

9.09.2015.

Dalība Latvijas Sporta federāciju padomes organizētajā starptautiskajā konferencē  “Esi aktīvs – izvēlies komandu sporta spēles!” par tēmu "Sporta pedagogu atbildība darbā ar sociālā riska bērniem un jauniešiem"

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 29.05.2020