Darba plāni nedēļai

10.09.2015Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 14. septembra līdz 18. septembrim, 2015.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

16.09.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jūrmalas pašvaldības bērnu namā “Sprīdītis”

16.09.2015.

Dalība Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē par Skolēnu dziesmu un deju svētku izvērtēšanas komisijas sagatavoto ziņojumu

16.09.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Ilūkstes novada bāriņtiesā

17.09.2015.

Tikšanās Kokneses novada domē ar priekšsēdētāju, Sociālā dienesta, bāriņtiesas un bērnu nama “Dzeguzīte” pārstāvjiem par bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu pašvaldībā

17.09.2015.

Dalība Dobeles rajona tiesas sēdē

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

15.09.2015.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude nodibinājumā “Fonds Grašu bērnu ciemats”

15.09.2015.

Konsultāciju diena Cesvaines novada speciālistiem un iedzīvotājiem

15.09.2015.

Krīzes centru sniegto rekomendāciju izpildes pārbaude Cesvaines novada pašvaldībā

16.09.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Ilūkstes novada bāriņtiesā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

15.-16.09.2015.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude bāreņu namā “Līkumi”

16.09.2015.

Dalība Aglonas novada audžuģimeņu atbalsta grupā

17.09.2015.

Dalība Dagdas novada audžuģimeņu atbalsta grupā

18.09.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

15.09.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja

15.09.2015.

Tikšanās ar Cēsu pilsētas pašvaldības Izglītības nodaļas un Cēsu novada jauniešu domes speciālistiem un pārstāvjiem par bērnu un jauniešu tiesību uz brīvību nodrošināšanu un skolēnu foruma organizēšanas iespējām

18.09.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

18.09.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 18.09.2019