Darba plāni nedēļai

17.09.2015Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 21. septembra līdz 25. septembrim, 2015.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

21.09.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

21.09.2015.

Tikšanās ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem par bērnu personas datu aizsardzību

21.09.2015.

Dalība darba grupā Rīgas domē bāriņtiesas darba izvērtēšanai

22.09.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Aizputes novada Kazdangas bāriņtiesā

23.09.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā „Marsa gatve”

23.09.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

24.09.2015.

Dalība inspekcijas organizētajā seminārā internātskolu direktoriem

24.09.2015.

Dalība Izglītības kvalitātes valsts dienesta organizētajā sanāksmē

24. - 25.09.2015.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā - attīstības centrā

25.09.2015.

Dalība Latvijas nedzirdīgo savienības organizētajā diskusijā par kvalitatīvu izglītības nodrošināšanu nedzirdīgajiem bērniem

25.09.2015.

Dalība starpinstitucionālā sanāksmē Stopiņu novada domē

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

21.09.2015.

Tikšanās ar Madonas novada domes vadību, deputātiem, izglītības iestāžu vadītājiem un vecāku padomes pārstāvjiem

23.09.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Dagdas novada bāriņtiesā

24. - 25.09.2015.

Padziļinātā vardarbības risku izpēte Rudzātu speciālajā internātpamatskolā

25.09.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Viļānu novada bāriņtiesā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

22.09.2015.

Tikšanās ar Daugavpils bāriņtiesu par konkrētu situāciju

22.09.2015.

Dalība Krāslavas novada audžuģimeņu atbalsta grupā

23.09.2015.

Dalība Daugavpils novada audžuģimeņu pašpalīdzības grupā

24.09.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

24. - 25.09.2015.

Padziļinātā vardarbības risku izpēte Rudzātu speciālajā internātpamatskolā

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

22.09.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Katvaru internātpamatskolā

25.09.2015.

Konsultāciju diena Jaunpiebalgas novadā

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

22.09.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

24.09.2015.

Starpinstitucionālā tikšanās Liepājas pilsētas bērnu namā par tematiskās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 06.06.2020