Darba plāni nedēļai

24.09.2015Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 28. septembra līdz 2. oktobrim, 2015.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

28.09.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Rīgas pašvaldības bērnu namā-patversmē „Apīte”

29.09.2015.

Dalība administratīvās rajona tiesas sēdē

29.09.2015.

Dalība Labklājības ministrijas organizētajā sanāksmē par bērnu individuālo novērtēšanu deinstitucionalizācijas ietvaros

29.09.2015.

Dalība konferencē „Bērnu antisociālās uzvedības mazināšanas agrīnās prevencijas modeļi”

29.09.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

30.09.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Īslīces SOS bērnu ciematā

30.09.2015.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes „Rīga” filiālē „Baldone”

30.09.2015.

Dalība Valsts probācijas dienesta rīkotā seminārā kopā ar Norvēģijas mediācijas dienesta pārstāvjiem jautājumos par darbu ar nepilngadīgajiem un viņu integrācijā sabiedrībā

1.10.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 40. vidusskolā

1.10.2015.

Tikšanās ar Rīgas 22. vidusskolas direktori

1.10.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Ventspils pilsētas bāriņtiesā

2.10.2015.

Konsultāciju diena Salas pagastā

2.10.2015.

Diskusija bāriņtiesu priekšsēdētājiem par bāriņtiesas lomu kriminālprocesā

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

29.09.2015.

Tikšanās ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes speciālistiem par bērnu tiesību ievērošanu pirmsskolas izglītības iestādēs

29.09.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Zilupes novada bāriņtiesā

30.09.2015.

Dalība Valsts probācijas dienesta rīkotā seminārā kopā ar Norvēģijas mediācijas dienesta pārstāvjiem jautājumos par darbu ar nepilngadīgajiem un viņu integrācijā sabiedrībā

2.10.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Ciblas novada bāriņtiesā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

29.09.2015.

Konsultāciju diena Pļaviņu novadā

29.09.2015.

Konsultāciju diena Kokneses novadā

30.09.2015.

Dalība mediācijas apmācībās

1.10.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

2.10.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

29.09.2015.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā “Zīles”

30.09.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā “Zīles”

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

29.09.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

29.09.2015.

Seminārs Kuldīgas sociālajiem darbiniekiem un bāriņtiesas speciālistiem “Vardarbība: veidi, pazīmes un palīdzības sniegšana”

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 18.09.2019