Darba plāni nedēļai

01.10.2015Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 5. oktobra līdz 9. oktobrim, 2015.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

5.10.2015.

Dalība sanāksmē Labklājības ministrijā par bēgļu uzņemšanas jautājumiem

5.10.2015.

Tikšanās ar Mālpils novada domes un Ropažu novada domes priekšsēdētājiem audžuģimeņu jautājumos

6.10.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ulbrokas vidusskolā

6.10.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Jaunpils novada bāriņtiesā

7.10.2015.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbinieku darba seminārs

8.-9.10.2015.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Suntažu internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

6.10.2015.

Tikšanās ar Austrumlatvijas radošā pakalpojumu centra “Zeimuļs” vadību par skolēnu reģionālo forumu organizatoriskajiem jautājumiem

7.10.2015.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbinieku darba seminārs

8.10.2015.

Metodiskā diena Viļānu novada bāriņtiesai

9.10.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

6.10.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Biržu internātpamatskolā

6.10.2015.

Tikšanās ar Vārkavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju audžuģimeņu jautājumos

7.10.2015.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbinieku darba seminārs

8.10.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Kokneses novada ģimenes atbalsta centrā “Dzeguzīte”

8.10.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

6.10.2015.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas Ģimenes atbalsta centrā “Saulīte”

7.10.2015.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbinieku darba seminārs

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

6.10.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas reģionālās slimnīcas Narkoloģijas nodaļā

7.10.2015.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbinieku darba seminārs

8.10.2015.

 

Tikšanās ar Liepājas pilsētas izglītības iestāžu logopēdiem par dažādiem aktuāliem jautājumiem

9.10.2015.

Konsultāciju diena Talsu novada, Stendes pilsētas speciālistiem un iedzīvotājiem

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.09.2019