Darba plāni nedēļai

08.10.2015Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 12. oktobra līdz 16. oktobrim, 2015.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

12.10.2015.

Kustības “Draudzīga skola” reģionālais skolēnu forums Ikšķiles vidusskolā

13.10.2015.

Kustības “Draudzīga skola” reģionālais skolēnu forums Jelgavas 1. internātpamatskolā

14.10.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Lietuviešu vidusskolā

14.10.2015.

Dalība Tieslietu ministrijas darba grupā par likumdošanas regulējumu attiecībā uz bērnu antisociālās uzvedības korekciju

15.-16.10.2015.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils logopēdiskajā internātpamatskolā – attīstības centrā

16.10.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

16.10.2015.

Dalība Administratīvās rajona tiesas sēdē kā bērna sevišķajam aizbildnim

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

14.10.2015.

Kustības “Draudzīga skola” reģionālais skolēnu forums

15.10.2015.

Dalība konferencē "Bērnu vajadzības un palīdzības iespējas"

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

13.10.2015.

Tikšanās ar Rugāju novada domes priekšsēdētāju audžuģimeņu jautājumos

13.10.2015.

Dalība Rēzeknes novada audžuģimeņu atbalsta grupā

14.10.2015.

Kustības “Draudzīga skola” reģionālais skolēnu forums

14.10.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

15.10.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jēkabpils SD Ģimenes atbalsta centrā

15.10.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

15.10.2015.

Dalība starptautiskā konferencē “Bērnu vajadzības un palīdzības iespējas”

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

13.10.2015.

Kustības “Draudzīga skola” reģionālais skolēnu forums

15.10.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Ģimenes atbalsta centrā “Saulīte”

16.10.2015.

Tikšanās ar Rūjienas un Naukšēnu novada izglītības iestāžu pedagogiem un citiem darbiniekiem par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

13.10.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas Katoļu pamatskolā

13.10.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

14.10.2015.

Kustības “Draudzīga skola” reģionālais skolēnu forums

16.10.2015.

 

Audžuģimeņu apmeklējums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 21.09.2019