Darba plāni nedēļai

15.10.2015Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 19. oktobra līdz 23. oktobrim, 2015.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

19.10.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Berģu Mākslas un mūzikas pamatskolā

19.10.2015.

Bērna viedokļa noskaidrošana administratīvajā lietā

20.10.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā „Vita”

20.10.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pirmsskolas izglītības iestādē „Protu, protu”

20.10.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Aizputes novada Kalvenes bāriņtiesā

21.10.2015.

Tikšanās ar administratīvā pārkāpuma lietas dalībniekiem

22.10.2015.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālē „Teika”

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

19.10.2015.

Konsultāciju diena Viļakas novada speciālistiem un iedzīvotājiem

19.10.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Viļakas novada bāriņtiesā

20.10.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Tiskādu speciālajā internātpamatskolā

22.-23.10.2015.

Vardarbības risku novēršanas pārbaude Cesvaines internātpamatskolā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

20.10.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Tiskādu speciālajā internātpamatskolā

20.10.2015.

Dalība Krāslavas novada audžuģimeņu atbalsta grupā

21.10.2015.

Tikšanās ar Varakļānu novada domes priekšsēdētāju un bāriņtiesas priekšsēdētāju audžuģimeņu jautājumos

22.10.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

22.-23.10.2015.

Vardarbības risku novēršanas pārbaude Cesvaines internātpamatskolā

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

20.10.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Tiskādu internātpamatskolā

21.10.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Limbažu sākumskolā

23.10.2015.

Tikšanās ar Nodibinājumā “Centrs Valdardze” speciālistiem par krīzes centra rekomendācijām pašvaldību sociālajiem dienestiem

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

20.10.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Strazdes bērnu namā

20.10.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

21.10.2015.

Konsultāciju diena Skrundas novada speciālistiem un iedzīvotājiem

23.10.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 29.05.2020