Darba plāni nedēļai

29.10.2015Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 2. novembra līdz 6. novembrim, 2015.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

2.11.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Upesleju internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā

3.11.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Beverīnas novada bāriņtiesā

3.11.2015.

Tikšanās ar krīzes centra pārstāvjiem

4.11.2015.

Tikšanās ar administratīvās lietas dalībniekiem viedokļu/ liecību noskaidrošanai

4.11.2015.

Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta seminārs

5.11.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 47. vidusskolā

6.11.2015.

Dalība Valsts bērnu tiesību inspekcijas organizētajā konferencē “Sapratne un cieņa klasē, skolā un internetā”

6.11.2015.

Metodiskā diena Mārupes novada bāriņtiesai

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

2.11.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Krāslavas novada bāriņtiesā

4.11.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepnas internātpamatskolā

4.11.2015.

Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta seminārs

5.11.2015.

Dalība Austrumlatvija radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs” organizētajā vecāku nedēļas pasākumā

6.11.2015.

Dalība Valsts bērnu tiesību inspekcijas organizētajā konferencē “Sapratne un cieņa klasē, skolā un internetā”

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

2.11.2015.

Dalība bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaudē Krāslavas novada bāriņtiesā

3.11.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils 17. vidusskolā

4.11.2015.

Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta seminārs

6.11.2015.

Dalība Valsts bērnu tiesību inspekcijas organizētajā konferencē “Sapratne un cieņa klasē, skolā un internetā”

6.11.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

3.11.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Nītaures vidusskolā

4.11.2015.

Radošā darbnīca Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas 1.-5. klases skolēniem par vienaudžu savstarpējo attiecību jautājumiem

4.11.2015.

Radošā darbnīca Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas 6.-9. klases skolēniem par vienaudžu savstarpējo attiecību jautājumiem

4.11.2015.

Tikšanās ar Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas pedagogiem un darbiniekiem par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā

5.11.2015.

Tikšanās ar Ģimenes atbalsta centra “Saulīte” administrāciju un darbiniekiem par apstākļu izmaiņām centrā un to ietekmi uz bērnu tiesību aizsardzības un interešu ievērošanu centrā

6.11.2015.

Dalība Valsts bērnu tiesību inspekcijas organizētajā konferencē “Sapratne un cieņa klasē, skolā un internetā”

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

3.11.2015.

Dalība Aizputes novada izglītības iestāžu direktoru seminārā par bērnu drošību izglītības iestādē

4.11.2015.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude VSIA “Piejūras slimnīca” Psihiatriskās klīnikas stacionārās daļas Bērnu nodaļā

4.11.2015.

Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta seminārs

6.11.2015.

Dalība Valsts bērnu tiesību inspekcijas organizētajā konferencē “Sapratne un cieņa klasē, skolā un internetā”

6.11.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.01.2021