Darba plāni nedēļai

05.11.2015Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 9. novembra līdz 13. novembrim, 2015.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

9.11.2015.

Tikšanās ar Latvijas Universitātes studentiem par bāriņtiesas darbības jautājumiem

10.11.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Riga Meridian International School

10.11.2015.

Dalība Izglītības kvalitātes valsts dienesta sēdē

10.11.2015.

Ikgadējais bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides seminārs Rēzeknē

11.11.2015.

Tikšanās administratīvās lietas ietvaros

11.11.2015.

Sanāksme TM Dzimtsarakstu departamentā par grozījumiem normatīvajos aktos

12.11.2015.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs

12.11.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Dundagas novada bāriņtiesā

12.11.2015.

Dalība seminārā “Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē”

12.11.2015.

Starpinstitucionāla tikšanās konkrētas audžuģimenes lietā

13.11.2015.

Konsultāciju diena Vecumnieku novada speciālistiem un iedzīvotājiem

13.11.2015.

Tikšanās Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā par pilngadīga jaunieša uzturēšanos iestādē

13.11.2015.

Dalība Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas rīkotajā konferencē “Bāriņtiesu, sabiedrības un institūciju līdzatbildība savstarpējā sadarbībā bērnu tiesību aizsardzībā”

13.11.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

10.11.2015.

Dalība ikgadējā bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides seminārā Rēzeknē

12.11.2015.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs

12.11.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Aglonas novada bāriņtiesā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

10.11.2015.

Dalība ikgadējā bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides seminārā Rēzeknē

11.11.2015.

Tikšanās ar Jēkabpils pilsētas izglītības nodaļas speciālistiem

11.11.2015.

Dalība Daugavpils novada audžuģimeņu atbalsta grupā

11.11.2015.

Dalība Aglonas novada audžuģimeņu atbalsta grupā

12.11.2015.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs

12.11.2015.

Dalība bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaudē Dundagas novada bāriņtiesā

13.11.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

10.11.2015.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā „Umurga”

12.11.2015.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

10.11.2015.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Zantes ģimenes krīzes centrā

10.11.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

11.11.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”

12.11.2015.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs

13.11.2015.

Konsultāciju diena Rucavas novada speciālistiem un iedzīvotājiem

13.11.2015.

Tikšanās ar Rucavas novada domes priekšsēdētāju audžuģimeņu jautājumos

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 18.09.2019