Darba plāni nedēļai

15.09.2016Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 19. septembra līdz 23. septembrim, 2016.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

19.09.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Slokas pamatskolā

20.09.2016.

Dalība Tieslietu ministrijas sanāksmē par likumprojektu “Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums”, kā arī iespējamo regulējumu par parādnieku tiesību ierobežošanu

20.09.2016.

Dalība reģionālajā seminārā Zemgales reģiona audžuģimenēm

21.09.2016.

Darba grupa Tieslietu ministrijā par bērnu antisociālās uzvedības novēršanas likumprojekta izstrādi

21.09.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

21.-22.09.2016.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Strazdumuižas internātvidusskolā, Attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem

22.09.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ziemeļvalstu ģimnāzijā

22.09.2016.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Krustpils novada bāriņtiesā

23.09.2016.

Dalība Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupā par izglītojamiem ar speciālām vajadzībām sniedzamo pakalpojumu izmaksu modeļa izstrādi

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

20.09.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Sveķu internātpamatskolā

20.09.2016.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Riebiņu novada bāriņtiesā

20.09.2016.

Konsultāciju diena Riebiņu novada iedzīvotājiem un speciālistiem

21.09.2016.

Tikšanās ar administratīvā pārkāpuma lietas dalībniekiem

21.09.2016.

Konsultāciju diena Ludzas un Ciblas novadu speciālistiem un iedzīvotājiem

22.09.2016.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Krustpils novada bāriņtiesā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

20.09.2016.

Konsultāciju diena Preiļu novadā

20.09.2016.

Konsultāciju diena Riebiņu novadā

21.09.2016.

Kovīzija ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītājiem un speciālistiem

21.09.2016.

Dalība audžuģimeņu apmācībās: ”Resursi, informācija, attīstība un izglītība audžuvecākiem”

22.09.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

21.09.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Talsu novada Strazdes bērnu namā

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

21.09.2016.

Atbalsta grupa audžuģimenēm Beverīnas novadā

21.09.2016.

Tikšanās ar Beverīnas novada bāriņtiesu

22.09.2016.

Atbalsta grupa audžuģimenēm Jaunpiebalgas novadā

22.09.2016.

Tikšanās ar Jaunpiebalgas novada bāriņtiesu

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 24.02.2020