Darba plāni nedēļai

22.09.2016Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 26. septembra līdz 30. septembrim, 2016.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

26.09.2016.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā “Imanta”

26.09.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Iecavas vidusskolā

26.09.2016.

Dalība tiesas sēdē kā bērna sevišķajam aizbildnim

26.09.2016.

Tikšanās ar reliģiskās organizācijas Evaņģēlisko kristiešu draudze “Kristus pasaulei” pārstāvi viedokļa noskaidrošanai

26.09.2016.

Sanāksme Labklājības ministrijā par grozījumiem Ministru kabineta 2003. gada 11. marta noteikumos Nr. 111 “Adopcijas kārtība”

27.09.2016.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā “Imanta”

27.09.2016.

Dalība reģionālajā seminārā Latgales reģiona audžuģimenēm un bāriņtiesas darbiniekiem

28.09.2016.

Dalība Tieslietu ministrijas sanāksmē par Bērnu antisociālās uzvedības prevencijas likumprojektu

28.09.2016.

Dalība Administratīvajā rajona tiesā kā bērna sevišķajam aizbildnim

28.09.2016.

Tikšanās Tieslietu ministrijā par sevišķo aizbildņu iecelšanu bērnu pārstāvībai administratīvajā procesā tiesā

29.09.2016.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Īslīces SOS bērnu ciematā

30.09.2016.

Dalība reģionālajā seminārā Kurzemes reģiona audžuģimenēm un bāriņtiesu darbiniekiem

30.09.2016.

Seminārs sociālo dienestu vadītājiem Kuldīgā sadarbībā ar Labklājības ministriju

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

26.09.2016.

Starpinstitucionālā tikšanās Daugavpils pilsētas bāriņtiesā

27.09.2016.

Administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšana. APK lietas izskatīšanas sēde Alsviķos

27.09.2016.

Dalība reģionālajā seminārā Latgales reģiona audžuģimenēm un bāriņtiesas darbiniekiem

Nedēļas laikā

Tikšanās ar administratīvā pārkāpuma lietas dalībniekiem

Nedēļas laikā

Darbs pie APK lietas materiāliem

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

26.09.2016.

Dalība starpinstitucionālā sēdē Daugavpils bāriņtiesā par konkrētu gadījumu

27.09.2016.

Dalība reģionālajā seminārā Latgales reģiona audžuģimenēm un bāriņtiesas darbiniekiem

28.09.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Rudzātu speciālajā internātpamatskolā

29.09.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

30.09.-1.10.2016.

Dalība apmācībās “Metodes un darba paņēmieni pedagoģiskā procesā ar bērniem, kuriem ir dažādi funkcionāli traucējumi. Atbalstošā komunikācija”

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

27.09.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

28.09.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

28.09.2016.

Administratīvā procesa ietvaros tikšanās ar administratīvā pārkāpuma lietas dalībniekiem informācijas noskaidrošanai

30.09.2016.

Dalība reģionālajā seminārā Kurzemes reģiona audžuģimenēm un bāriņtiesu darbiniekiem

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

26.09.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

30.09.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

Nedēļas laikā

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Raunas vidusskolā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 24.02.2020