Darba plāni nedēļai

30.09.2016Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 3. oktobra līdz 10. oktobrim, 2016.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

3.10.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils Olimpiskajā centrā

3.10.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Itas Kozakevičas Poļu vidusskolā

3.10.2016.

Tikšanās administratīvās lietas ietvaros

3.10.2016.

Tikšanās ar Saeimas deputātu V.Kalnozolu par grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā

4.10.2016.

Tikšanās ar Tukuma novada izglītības iestāžu pārstāvjiem

4.10.2016.

Dalība profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmā “Bērnu tiesību aizsardzība

4.10.2016.

Dalība Izglītības kvalitātes valsts dienesta sodīto pedagogu izvērtēšanas sēdē

4.10.2016.

Seminārs Jelgavā sociālo dienestu vadītājiem sadarbībā ar Labklājības ministriju

4.10.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

5.10.2016.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārā

5.10.2016.

Starpinstitucionāla tikšanās konkrētas ģimenes lietā

6.10.2016.

Dalība internātskolu un speciālo internātskolu direktoru seminārā

6.10.2016.

Starpinstitucionāla tikšanās konkrētas ģimenes lietā

7.10.2016.

Tikšanās administratīvās lietas ietvaros

7.10.2016.

Dalība reģionālajā seminārā Vidzemes reģiona audžuģimenēm un bāriņtiesu darbiniekiem Smiltenē.

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

4.10.2016.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Viļakas novada bāriņtiesā

5.10.2016.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārā

7.10.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Cesvaines internātpamatskolā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

3.10.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs”

4.10.2016.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Viļakas novada bāriņtiesā

4.10.2016.

Tikšanās ar Viļakas novada domes priekšsēdētāju

5.10.2016.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārā

7.10.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

4.10.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude VSIA “Piejūras slimnīcā” psihiatriskās klīnikas Bērnu nodaļā

4.10.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

5.10.2016.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārā

7.10.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

4.10.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā

5.10.2016.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārā

7.10.2016.

Dalība reģionālajā seminārā Vidzemes reģiona audžuģimenēm un bāriņtiesu darbiniekiem Smiltenē.

8.-9.10.2016.

Pilnveides apmācības Alūksnes novada audžuģimenēm

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 24.02.2020