Darba plāni nedēļai

06.10.2016Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 10. oktobra līdz 14. oktobrim, 2016.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

10.10.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 4. speciālajā internātpamatskolā

10.10.2016.

Dalība Tieslietu ministrijas darba grupā

11.10.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Mārupes pirmsskolas izglītības iestādē “Lienīte”

11.10.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jaunmārupes sākumskolas pirmsskolas grupā

11.10.2016.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Cēsu novada bāriņtiesā

12.10.2016.

Dalība profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmā “Bērnu tiesību aizsardzība

13.10.2016.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiālē “Teika”

13.10.2016.

Tikšanās administratīvās lietas ietvaros Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrā

13.10.2016.

Tikšanās ar Islandes Hafnarfjorduras pašvaldības speciālistiem bērnu tiesību aizsardzības un patvēruma meklētāju jautājumos

14.10.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

14.10.2016.

Seminārs Rēzeknē sociālo dienestu vadītājiem sadarbībā ar Labklājības ministriju

14.10.2016.

Dalība Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas Bāriņtiesu 20 gadu darbības jubilejas svētku pasākumā

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

11.10.2016.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

11.10.2016.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Dagdas novada bāriņtiesā

12.10.2016.

Atkārtota bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesā

13.10.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Gaujienas internātpamatskolā

13.10.2016.

Kovīzija Gaujienas internātpamatskolas darbiniekiem

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

11.10.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils Bērnu un jauniešu sporta skolā

11.10.2016.

Dalība bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaudē Dagdas novada bāriņtiesā

11.10.2016.

Tikšanās ar Dagdas novada domes priekšsēdētāju

12.10.2016.

Konsultāciju diena Viesītes novada speciālistiem un iedzīvotājiem

12.10.2016.

Konsultāciju diena Aknīstes novada speciālistiem un iedzīvotājiem

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

11.10.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ventspils novada bērnu namā “Stikli”

11.10.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

13.10.2016.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Talsu novada Strazdes bērnu namā

14.10.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

11.10.2016.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valkas novada ģimenes atbalsta centrā "Saulīte"

11.10.2016.

Bāriņtiesu lietu pārbaude Cēsu novada bāriņtiesā

11.10.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

12.10.2016.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valkas novada ģimenes atbalsta centrā "Saulīte"

13.10.2016.

Konsultāciju diena Alojas novada speciālistiem un iedzīvotājiem

13.10.2016.

Dalība konsultāciju dienā Amatas novada speciālistiem un iedzīvotājiem

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 16.02.2020