Darba plāni nedēļai

13.10.2016Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 17. oktobra līdz 21. oktobrim, 2016.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

17.10.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 88. vidusskolā

17.10.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Pārdaugavas pamatskolā

18.10.2016.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiālē “Baldone”

18.10.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Upesleju internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā

18.10.2016.

Dalība Administratīvās rajona tiesas sēdē Rīgas tiesu namā kā bērna sevišķajam aizbildnim

18.10.2016.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Jelgavas pilsētas bāriņtiesā

18.10.2016.

Starpinstitucionālā tikšanās sadarbībā ar Probācijas dienestu un Talsu novada bāriņtiesu

18.10.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

19.10.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”

19.10.2016.

Starpinstitucionālā tikšanās konkrētā ģimenes lietā

20.10.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Kultūru vidusskolā

20.10.2016.

Starpinstitucionālā tikšanās konkrētas situācijas risināšanā, piedaloties Rīgas bāriņtiesas pārstāvjiem un Īslīces SOS bērnu ciemata pārstāvjiem

20.10.2016.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Alsungas novada bāriņtiesā

21.10.2016.

Dalība Administratīvās rajona tiesas sēdē Rīgas tiesu namā kā bērnu sevišķajam aizbildnim

21.10.2016.

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma “Bērnu tiesību aizsardzība

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

17.10.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude SIA “Bērnu Oāze” struktūrvienībā “Lauderi”

18.10.2016.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Jelgavas pilsētas bāriņtiesā

19.10.2016.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Tiskādu internātpamatskolā

20.10.2016.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana Alsviķos

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

18.10.2016.

Starpinstitucionālā tikšanās Daugavpils pilsētas Sociālajā dienestā par konkrēta gadījuma risināšanu

19.10.2016.

Dalība audžuģimeņu apmācībās: ”Resursi, informācija, attīstība un izglītība audžuvecākiem”

19.-20.10.2016.

Padziļinātā izpēte vardarbības risku novērtēšanai Cēsu internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā

20.10.2016.

Dalība Daugavpils novada Višķu bāriņtiesas sēdē

21.10.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

17.10.2016.

Administratīvās lietas ietvaros tikšanās ar personu administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai

18.10.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”

18.10.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

21.10.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

17.10.2016.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude nodibinājumā “Centrs Valdardze”

18.10.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

19.-20.10.2016.

Padziļinātā izpēte vardarbības risku novērtēšanai Cēsu internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā

20.10.2016.

Jaunpiebalgas audžuģimeņu un aizbildņu atbalsta grupas apmeklējums

20.10.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 13.08.2020