Darba plāni nedēļai

20.10.2016Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 24. oktobra līdz 28. oktobrim, 2016.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

24.10.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude bērnu studijā “Gudrais bērns”

24.10.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude bērnu rotaļu laukumā “Fantasy Park”

24.10.2016.

Dalība Tieslietu ministrijas organizētajā sanāksmē par Direktīvas 2016/800/ES ieviešanu un nepilngadīgo kriminālatbildības reformas īstenošanu

24.10.2016.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Jaunpiebalgas novada bāriņtiesā

25.10.2016.

Dalība pasākumā “Skolēns, kam es gribu pateikt paldies. Pedagogs, kam es gribu pateikt paldies”

25.10.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

26.10.2016.

Tikšanās ar bērnu viedokļa noskaidrošanai

26.-27.10.2016.

Tematiskā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jūrmalas pilsētas pašvaldības bērnu namā “Sprīdītis”

28.10.2016.

Dalība Tiesībsarga organizētajā diskusijā par Eiropas tiesību aktiem bērnu tiesību jomā

28.10.2016.

Konsultāciju diena Auces novada Bēnes pagastā

28.10.2016.

Starpinstitucionālā tikšanās par situāciju Rīgas vidusskolā

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

25.10.2016.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas sēde

25.10.2016.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Daugavpils novada Naujenes bāriņtiesā

27.-28.10.2016.

Padziļinātā izpēte vardarbības risku novērtēšanai Daugavpils bērnunamā – patversmē “Priedīte”

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

24.10.2016.

Dalība tiesas sēdē kā bērna sevišķajam aizbildnim

25.10.2016.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Daugavpils novada Naujenes bāriņtiesā

26.10.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils Ledus hallē

26.10.2016.

Diskusijas audžuģimeņu apmācību ”Resursi, informācija, attīstība un izglītība audžuvecākiem” ietvaros, prezentācija par Latgales reģiona audžuģimenēm

27.-28.10.2016.

Padziļinātā izpēte vardarbības risku novērtēšanai Daugavpils bērnunamā – patversmē “Priedīte”

28.10.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

26.10.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

27.10.2016.

Konsultāciju diena Kuldīgas novada speciālistiem un iedzīvotājiem

27.10.2016.

Krīzes centru sniegto rekomendāciju izpildes kontrole Kuldīgas novadā

28.10.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

24.10.2016.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaudē Jaunpiebalgas novada bāriņtiesā

26.10.2016.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude nodibinājumā “Allažu Bērnu un ģimenes atbalsta centrs”

26.10.2016.

Tikšanās ar nodibinājuma “Allažu Bērnu un ģimenes atbalsta centrs” speciālistiem par krīzes centra rekomendācijām pašvaldību sociālajiem dienestiem

26.10.2016.

Valmieras un tuvāko novadu audžuģimeņu, aizbildņu atbalsta grupas apmeklējums Brenguļos

27.10.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.01.2020