Darba plāni nedēļai

27.10.2016Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 31. oktobra līdz 4. novembrim, 2016.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

31.10.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”

31.10.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 40. vidusskolā

31.10.2016.

Dalība tikšanās Labklājības ministrijā ar organizācijas “Papardes zieds” pārstāvi par programmas “Bella” īstenošanas iespējām

1.11.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 220. pirmsskolas izglītības iestādē

1.11.2016.

Tikšanās Rīgas 4. internātpamatskolā viedokļa noskaidrošanai

1.11.2016.

Tikšanās Labklājības ministrijā par Valsts programmu bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2017. gadam

1.11.2016.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesā

1.11.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

2.11.2016.

Tikšanās viedokļa noskaidrošanā administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros Valmieras Viestura vidusskolā

2.11.2016.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru un darbinieku seminārā

3.11.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude O. Kalpaka daiļamatniecības pamatskolā

3.11.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 182. pirmsskolas izglītības iestādē

3.11.2016.

Dalība tiesas sēdē kā bērna sevišķajam aizbildnim

4.11.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ļaudonas vidusskolā

4.11.2016.

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma “Bērnu tiesību aizsardzība

4.11.2016.

Bāreņu dienai veltīta tikšanās pie Latvijas Valsts prezidenta

4.11.2016.

Bāriņtiesu priekšsēdētāju pilnveides seminārs Smiltenē

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

1.11.2016.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Rugāju novada bāriņtiesā

5.11.2016.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru un darbinieku seminārā

4.11.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ļaudonas vidusskolā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

1.11.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Līvānu 2. vidusskolā

1.11.2016.

Dalība bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaudē Rugāju novada bāriņtiesā

2.11.2016.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru un darbinieku seminārā

4.11.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jaunjelgavas pirmsskolas izglītības iestādē “Atvasīte”

4.11.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

1.11.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas 12. vidusskolā

2.11.2016.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru un darbinieku seminārā

2.11.2016.

Administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros tikšanās ar personu viedokļa noskaidrošanai un administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai

4.11.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

31.10.2016.

Konsultāciju diena Amatas novadā

2.11.2016.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru un darbinieku seminārā

4.11.2016.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude VSIA Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīcā „Ainaži”

4.11.2016.

Bāriņtiesu priekšsēdētāju pilnveides seminārs Smiltenē

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 24.02.2020