Darba plāni nedēļai

03.11.2016Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 7. novembra līdz 11. novembrim, 2016.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

7.11.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Mārupes vidusskolā

7.11.2016.

Dalība administratīvās rajona tiesas sēdē

7.11.2016.

Tikšanās ar Valmieras Viestura vidusskolas pārstāvjiem

7.-10.11.2016.

Dalība konferencē Parīzē “Children’s Rights in Alternative Care: Walk the Talk!”

8.11.2016.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Raunas novada bāriņtiesā

8.-9.11.2016.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Raiskuma internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā

9.11.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā

9.-10.11.2016.

Dalība ANO Augstā pārstāvja bēgļu jautājumos un ANO Bērnu fonda rīkotā darbnīcā par bērna labāko interešu izvērtēšanas un noteikšanas praktisko ieviešanu praksē un ziņojuma Safe&Sound prezentāciju

10.11.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē "Vālodzīte"

10.11.2016.

Sanāksme Labklājības ministrijā par grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā

11.11.2016.

Tikšanās ar Strazdumuižas internātvidusskolas – attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem pārstāvjiem

11.11.2016.

Bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides seminārs Liepājā

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

9.11.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rēzeknes internātpamatskolā - attīstības centrā

Nedēļas laikā

Tikšanās ar Madonas bērnu un jauniešu centra direktori un jauniešu padomi kustības “Draudzīga skola” ietvaros

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

8.11.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils Psihoneiroloģiskajā slimnīcā

9.11.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Atašienes vidusskolā

9.11.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

11.11.2016.

Konsultāciju diena Krāslavas novadā

11.11.2016.

Konsultāciju diena Dagdas novadā

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

7.11.2016.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

8.11.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

9.11.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

11.11.2016.

Bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides seminārs

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

8.11.2016.

Dalība bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaudē Raunas novada bāriņtiesā

8.-9.11.2016.

Padziļinātā izpēte vardarbības risku novērtēšanai Raiskuma internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā

10.11.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 24.02.2020