Darba plāni nedēļai

10.11.2016Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 14. novembra līdz 17. novembrim, 2016.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

14.11.2016.

Dalība administratīvās rajona tiesas sēdē kā bērna sevišķajam aizbildnim

14.11.2016.

Tikšanās ar Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārstāvjiem par bērna problēmsituāciju

14.11.2016.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Vaiņodes novada bāriņtiesā

15.11.2016.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" filiālē „Rīga”

15.11.2016.

Tikšanās ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Sprīdītis" vadītāju par tematiskās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem

15.11.2016.

Tikšanās ar Rīgas pašvaldības pārstāvjiem par skolēnu izglītības ieguves problēmām

16.11.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

16.11.2016.

Seminārs/ diskusija bāriņtiesu darbiniekiem par bāriņtiesas kompetenci un darbības aspektiem saistībā ar nepilngadīgo bērnu (bēgļu un patvēruma meklētāju) tiesību un interešu nodrošināšanu, tajā skaitā nepilngadīgā bērna ģimenes locekļu meklēšanu

17.11.2016.

Dalība Administratīvās rajona tiesas sēdē kā bērna sevišķajam aizbildnim

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

15.-16.11.2016.

Padziļinātā izpēte vardarbības risku novērtēšanai Tilžas internātpamatskolā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

15.11.2016.

Tikšanās ar Dagdas novada audžuģimenēm

15.-16.11.2016.

Padziļinātā izpēte vardarbības risku novērtēšanai Tilžas internātpamatskolā

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

14.11.2016.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Vaiņodes novada bāriņtiesā

15.11.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Profesionālās izglītības kompetences centra Ventspils tehnikumā

16.11.2016.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

17.11.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

16.11.2016.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude VSIA Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīcā „Ainaži”

16.11.2016.

Dalība Valmieras un tuvāko novadu audžuģimeņu, aizbildņu atbalsta grupā

16.11.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 16.02.2020