Darba plāni nedēļai

17.11.2016Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 21. novembra līdz 25. novembrim, 2016.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

21.11.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 272. pirmsskolas izglītības iestādē

21.11.2016.

Tikšanās ar Valmieras Viestura vidusskolas skolēniem administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

22.11.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Stopiņu novada domes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”

22.11.2016.

Starpinstitucionālā tikšanās par bērna izglītības procesa nodrošināšanu

22.11.2016.

Bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides seminārs Rēzeknē

22.11.2016.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Rīgas bāriņtiesā

22.11.2016.

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma “Bērnu tiesību aizsardzība

23.11.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ogresgala pamatskolā

23.11.2016.

Dalība domnīcas “Providus” organizētā seminārā “Ceļā uz bērniem draudzīgu justīciju: Latvijas izaicinājumi”

23.11.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

24.11.2016.

Tikšanās Labklājības ministrijā par grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā

24.11.2016.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Kandavas novada bāriņtiesā

25.11.2016.

Dalība skolēnu forumā kustības “Draudzīga skola” ietvaros Babītes vidusskolā

25.11.2016.

Starpinstitucionāla tikšanās konkrētas lietas risināšanai

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

22.11.2016.

Bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides seminārs Rēzeknē

23.11.2016.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Zilupes novada bāriņtiesā

24.11.2016.

Reģionālais forums kustības “Draudzīga skola” ietvaros

24.11.2016.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Preiļu novada bāriņtiesā

Nedēļas laikā

Lēmuma sagatavošana administratīvā pārkāpuma lietā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

22.11.2016.

Kustības “Draudzīga skola” skolēnu forums

22.11.2016.

Dalība bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides seminārā Rēzeknē

23.11.2016.

Dalība bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaudē Zilupes novada bāriņtiesā

24.11.2016.

Dalība bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaudē Preiļu novada bāriņtiesā

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

22.11.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Lažas speciālajā internātpamatskolā

22.11.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

24.11.2016.

Skolēnu reģionālais forums kustības “Draudzīga skola” ietvaros

24.11.2016.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Kandavas novada bāriņtiesā

25.11.2016.

Dalība seminārā “Vardarbību veikušo personu rehabilitācija”

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

22.11.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Burtnieku novada pirmsskolas izglītības iestādē „Burtiņš”

24.11.2016.

Kustības “Draudzīga skola” un citu skolēnu reģionālais forums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 13.08.2020