Darba plāni nedēļai

24.11.2016Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 28. novembra līdz 2. decembrim, 2016.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

28.11.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā

28.11.2016.

Tikšanās ar Valmieras Viestura vidusskolas skolēniem administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

28.11.2016.

Dalība darba grupā Izglītības un zinātnes ministrijā

28.11.2016.

Starpinstitucionāla tikšanās konkrētā lietā

29.11.2016.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Brocēnu novada bāriņtiesā

29.-30.11.2016.

Dalība apmācībās “Bērnu labklājības iestāžu uzraudzība ar sistēmā balstītu revīziju”

30.11.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Elejas bērnu namā – patversmē

1.12.2016.

Tikšanās ar Aizkraukles pašvaldības institūciju speciālistiem un iedzīvotājiem

1.12.2016.

Dalība administratīvās rajona tiesas sēdē

2.12.2016.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" filiālē „Pļavnieki”

2.12.2016.

Bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides seminārs Rīgā

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

28.-30.11.2016.

Dalība “Aud Train II” apmācībās “Sistēmā balstīta bērnu aprūpes iestāžu revīzija”

29.11.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca”

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

29.-30.11.2016.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude VSAC “Latgale” filiālē “Kalkūni”

30.11.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

29.11.2016.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Brocēnu novada bāriņtiesā

29.-30.11.2016.

Dalība “Aud Train II” apmācībās “Sistēmā balstīta bērnu aprūpes iestāžu revīzija”

30.11.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Kalētu pamatskolā

2.12.2016.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

2.12.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

29.-30.11.2016.

Dalība “Aud Train II” apmācībās “Sistēmā balstīta bērnu aprūpes iestāžu revīzija”

2.12.2016.

Tikšanās ar Nodibinājuma “Centrs Valdardze” speciālistiem par krīzes centra rekomendācijām pašvaldību sociālajiem dienestiem

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 06.07.2020