Darba plāni nedēļai

01.12.2016Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 5. decembra līdz 9. decembrim, 2016.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

5.12.2016.

Plānotā bērnu tiesību un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā “Vita”

5.12.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale”

6.12.2016.

Plānotā bērnu tiesību un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Ģimenes atbalsta centrā “Lejasstrazdi”

6.12.2016.

Starpinstitucionālā tikšanās ar Rīgas bāriņtiesu un Rīgas sociālo dienestu konkrētā ģimenes lietā

6.12.2016.

Starpinstitucionālā tikšanās ar Rīgas bāriņtiesu un Krimuldas novada bāriņtiesu konkrētā ģimenes lietā

6.12.2016.

Starpinstitucionālā tikšanās Sociālo pakalpojumu aģentūrā

6.12.2016.

Audžuģimeņu apmeklējumi

7.12.2016.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru un inspekcijas citu speciālistu seminārs

8.12.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Teteles pamatskolā

8.12.2016.

Tikšanās ar Grobiņas novada bāriņtiesu konkrētā ģimenes lietā

9.12.2016.

Dalība Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupā “Par sniedzamo pakalpojumu izmaksu modeļa izstrādi izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām”

9.12.2016.

Bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides seminārs Rīgā

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

6.12.2016.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Viļānu novada bāriņtiesā

7.12.2016.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru un inspekcijas citu speciālistu seminārs

9.12.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude SIA “Bērnu Oāze” struktūrvienībā “Mākoņkalns”

9.12.2016.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

6.12.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Būvniecības tehnikums” izglītības programmas īstenošanas vietā “Dagda”

6.12.2016.

Dalība bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Viļānu novada bāriņtiesā

6.12.2016.

Tikšanās ar Viļānu novada domes priekšsēdētāju

7.12.2016.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru un inspekcijas citu speciālistu seminārs

9.12.2016.

Kovīzija bērnu namu administrācijai un speciālistiem

9.12.2016.

Dalība bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesā

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

6.12.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

6.12.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

7.12.2016.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru un inspekcijas citu speciālistu seminārs

9.12.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Kastanītis”

9.12.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

7.12.2016.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru un inspekcijas citu speciālistu seminārs

8.12.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Spāres internātpamatskolā

9.12.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

10.12.2016.

Dalība Bāreņu svētdienas organizētajā pasākumā iedzīvotājiem Valmierā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 23.11.2020