Darba plāni nedēļai

08.12.2016Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 12. decembra līdz 16. decembrim, 2016.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

12.12.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Dobeles Kristīgajā pamatskolā

12.12.2016.

Tikšanās ar Rīgas Hanzas vidusskolas darbiniekiem un skolēniem viedokļu noskaidrošanai administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

13.12.2016.

Dalība Tiesībsarga organizētajā konferencē

13.12.2016.

Tikšanās viedokļa noskaidrošanai ar pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem

13.-14.12.2016.

Padziļinātā izpēte vardarbības risku novērtēšanai Liepājas speciālajā internātpamatskolā

14.12.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Teikas vidusskolā

14.12.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ziemeļvalstu ģimnāzijā

14.12.2016.

Starpinstitucionāla tikšanās konkrētā ģimenes lietā

14.-16.12.2016.

Dalība Valsts probācijas dienesta organizētā konferencē “Četras rehabilitācijas: Virzoties uz starpdisciplināra darba modeli”

15.12.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”

15.12.2016.

Tikšanās ar Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta pārstāvjiem par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā

16.12.2016.

Dalība apmācībās par psihisko traucējumu pamatpazīmēm un komunikācijas īpatnībām ar bērniem un pieaugušajiem, kam ir psihiski traucējumi

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

12.-14.12.2016.

Darbs ar iesniegumiem un sūdzībām (Bāriņtiesu un audžuģimeņu departaments)

14.-15.12.2016.

Padziļinātā izpēte vardarbības risku novērtēšanai Mālpils internātpamatskolā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

13.12.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jēkabpils 3. vidusskolā

14.12.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Biržu internātpamatskolā

14.12.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

16.12.2016.

Dalība apmācībās par psihisko traucējumu pamatpazīmēm un komunikācijas īpatnībām ar bērniem un pieaugušajiem, kam ir psihiski traucējumi

16.12.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

13.12.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

13.-14.12.2016.

Padziļinātā izpēte vardarbības risku novērtēšanai Liepājas speciālajā internātpamatskolā

15.12.2016.

Dalība Liepājas pilsētas domes organizētajā gada noslēguma pasākumā

16.12.2016.

Dalība apmācībās par psihisko traucējumu pamatpazīmēm un komunikācijas īpatnībām ar bērniem un pieaugušajiem, kam ir psihiski traucējumi

16.12.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

13.12.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

14.-15.12.2016.

Padziļinātā izpēte vardarbības risku novērtēšanai Mālpils internātpamatskolā

16.12.2016.

Dalība diskusijā par starpinstitūciju sadarbības mehānisma izveidi Valmierā cilvēku tirdzniecības novēršanai

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 11.07.2020