Darba plāni nedēļai

15.12.2016Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 19. decembra līdz 23. decembrim, 2016.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

19.12.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Hanzas vidusskolā

19.12.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Austrumu vidusskolā

20.12.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Pirmsskolas izglītības iestādē “Burtu pasaulīte”

20.12.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Babītes pirmsskolas izglītības iestādē

20.12.2016.

Dalība seminārā Labklājības ministrijā par datu aizsardzības jautājumiem

20.12.2016.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Inčukalna novada bāriņtiesā

21.12.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 59. pirmsskolas izglītības iestādē

21.12.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

22.12.2016.

Tikšanās ar Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja pārstāvjiem

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

21.12.2016.

Plānotā bērnu mantisko un personisko interešu ievērošanas pārbaude SIA “Bērnu Oāze” struktūrvienībā “Mākoņkalns”

22.12.2016.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

19.12.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Krustpils pamatskolā

20.12.2016.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrā “Mūsmājas”

21.12.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils 15. pirmsskolas izglītības iestādē

21.12.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

20.12.2016.

Konsultāciju diena Priekules novada Bunkas pagasta speciālistiem un iedzīvotājiem

20.12.2016.

Krīzes centru sniegto rekomendāciju izpilde Priekules novadā

20.12.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

21.12.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem

22.12.2016.

Konsultāciju diena Rucavas novada speciālistiem un iedzīvotājiem

22.12.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

20.12.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Naukšēnu vidusskolā

20.12.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

22.12.2016.

Starpinstitucionālā tikšanās ar nodibinājuma "Solis Piebalgā" rehabilitācijas centra, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" un SIA „Cēsu klīnika” darbiniekiem par institūciju sadarbību centrā uzņemto bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 06.07.2020