Darba plāni nedēļai

22.12.2016Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 27. decembra līdz 30. decembrim, 2016.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

28.12.2016.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”

28.12.2016.

Starpinstitucionāla tikšanās Labklājības ministrijā par sociālās rehabilitācijas programmas īstenošanu no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem

28.12.2016.

Starpinstitucionāla tikšanās bērnu mantisko interešu aizsardzības jautājumos

28.12.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

29.12.2016.

Dalība Valsts administrācijas skolas organizētajos kursos “Lietvedība Administratīvo pārkāpumu kodeksa lietās”

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

27.12.2016.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

28.12.2016.

Tematiskā bērnu ievērošanas pārbaude SIA “Bērnu Oāze” struktūrvienībā “Mākoņkalns”

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

28.12.2016.

Konsultāciju diena Daugavpils novada Kalkūnes pagastā

29.12.2016.

Reids bērnu masu pasākumu norises vietās Daugavpilī

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

29.12.2016.

Plānota bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta bērnu namā

29.12.2016.

Audžuģimeņu apmeklējums

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

28.12.2016.

Tikšanās ar Burtnieku novada pirmsskolas izglītības iestādes administrāciju un darbiniekiem par iestādē uzņemto bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu

29.12.2016.

Konsultāciju diena Rūjienas novadā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 06.07.2020