Darba plāni nedēļai

29.12.2016Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 2. javāra līdz 6. janvārim, 2017.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

03.01.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Grīziņkalna pirmsskolas izglītības iestādē

04.01.2017.

VBTAI inspektoru seminārs Rīgā

04.01.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārā

05.01.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā

05.01.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Dobeles 1.vidusskolā

05.01.2017.

Dalība Izglītības un zinātnes ministrijas sēdē par bērnu dalību nometnēs ārpus Latvijas valsts robežām

06.01.2017.

Starpinstitucionālā tikšanās konkrētas problēmsituācijas risināšanai

06.01.2017.

Audžuģimeņu apmeklējums

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

04.01.2017.

VBTAI inspektoru seminārs Rīgā

06.01.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rēzeknes internātpamatskolā – attīstības centrā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

04.01.2017.

VBTAI inspektoru seminārs Rīgā

04.01.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārā

06.01.2017.

Dalība konsultāciju dienā sadarbībā ar BAD Ilūkstes novada speciālistiem un iedzīvotājiem

06.01.2017.

Konsultāciju diena Ilūkstes novadā sadarbībā ar Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamentu

06.01.2017.

Tikšanās ar Ilūkstes novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļu

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

04.01.2017.

VBTAI inspektoru seminārs Rīgā

04.01.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru un darbinieku seminārā

06.01.2017.

Audžuģimeņu apmeklējums

06.01.2017.

Starpinstitucionālā tikšanās Liepājas A.Puškina 2.vidusskolā konkrēta gadījuma risināšanā

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

04.01.2017.

VBTAI inspektoru seminārs Rīgā

04.01.2017.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru un inspekcijas citu speciālistu seminārs

05.01.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Palsmanes pamatskolā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 06.07.2020