Darba plāni nedēļai

06.01.2017Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 9. javāra līdz 13. janvārim, 2017.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

09.01.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Klasiskā ģimnāzijā

09.01.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 40. vidusskolā

09.01.2017.

Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta direktores dalība Latvijas Radio 4 raidījumā par Dobeles traģēdiju

10.01.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ķeguma komercnovirziena vidusskolā

10.01.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskolā

10.01.2017.

Dalība Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas darba grupā par grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā

11.01.2017.

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

11.01.2017.

Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta direktores dalība Latvijas Radio 1 raidījumā “Ģimenes studija” par iestāžu sadarbības jautājumiem

13.01.2017.

Dalība Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupā par izglītojamo ar speciālām vajadzībām sniedzamo pakalpojumu izmaksu modeļa izstrādi

13.01.2017.

Starpinstitucionālā tikšanās noteiktas problēmsituācijas risināšanai

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

11.01.2017.

Tematiskā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Litenes bērnu patversmē

11.01.2017.

Plānotā bērnu mantisko un personisko interešu ievērošanas pārbaude Litenes bērnu patversmē

Nedēļas laikā

Lēmuma sagatavošana administratīvā pārkāpuma lietā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

10.01.2017.

Tikšanās ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un Daugavpils novada Izglītības pārvaldes speciālistiem par aktualitātēm

10.01.2017.

Tikšanās Daugavpils pilsētas bāriņtiesā audžuģimeņu jautājumos

11.01.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude VSAC “Latgale” filiālē “Kalkūni”

12.01.2017.

Audžuģimeņu apmeklējums

13.01.2017.

Tikšanās Daugavpils novada Skrudalienas bāriņtiesā audžuģimeņu jautājumos

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

9.01.2017.

Audžuģimeņu apmeklējums

10.01.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Aizputes vidusskolā

12.01.2017.

Projekta STROM II “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību” ietvaros, dalība starpinstitucionālā komandas sanāksmē par iestādes kompetencēm cilvēku tirdzniecības novēršanai un par palīdzības sniegšanu cilvēku tirdzniecības upuriem

13.01.2017.

Konsultāciju diena Aizputes novada speciālistiem un iedzīvotājiem

13.01.2017.

Audžuģimeņu apmeklējums

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

10.01.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Līgatnes vidusskolā

10.01.2017.

Tikšanās ar Beverīnas novada bāriņtiesu audžuģimeņu jautājumos

10.01.2017.

Audžuģimeņu apmeklējums

11.01.2017.

Starpinstitucionālā tikšanās VBTAI Rīgā konkrētā ģimenes lietā

12.01.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valkas novada ģimenes atbalsta centrā “Saulīte”

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 11.07.2020