Darba plāni nedēļai

08.06.2017Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 12. jūnija līdz 16. jūnijam, 2017.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

12.06.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie uzraudzības pakalpojuma sniedzēja Jelgavā

12.06.2017.

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros – viedokļa noskaidrošana

12.06.2017.

Tikšanās ar nodibinājumu "Sociālo pakalpojumu aģentūra" par reģiona atbalsta grupas norisi.

13.06.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 49. pirmsskolas izglītības iestādē

13.06.2017.

Dalība Tieslietu ministrijas organizētajā sanāksmē

13.06.2017.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Siguldas novada bāriņtiesā.

14.06.2017.

Dalība nodibinājuma "Baltic Institute of Social Sciences" organizētā fokusgrupā par sadarbību ar sociālajiem dienestiem

16.06.2017.

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietas ietvarosadministratīvā pārkāpuma protokola sastādīšana

16.06.2017.

Dalība Izglītības zinātnes ministrijas organizētajā darba grupā

16.06.2017.

Dalība darba grupā par sociālo rehabilitācijas pakalpojumiem nepilngadīgām atkarīgām personām

17.06.2017.

Dalība atbalsta grupā Latgales reģionā.

18.06.2017.

Dalība atbalsta grupā Latgales reģionā.

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

12.06.2017.

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

13.06.2017.

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

14.06.2017.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

15.06.2017.

Plānotā bērnu tiesību, personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Tilžas internātpamatskolas struktūrvienībā “Ābeļzieds”

15.06.2017.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Daugavpils novada Kalkūnes bāriņtiesā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

13.06.2017.

Konsultāciju diena Neretas novadā

13.06.2017.

Konsultāciju diena Jaunjelgavas novadā

14.06.2017.

Tikšanās Kārsavas novada bāriņtiesā audžuģimeņu jautājumos

15.06.2017.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Daugavpils novada Kalkūnes bāriņtiesā

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

14.06.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Liepājas privātajā pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”

15.06.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

13.06.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem

14.06.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem

16.06.2017.

Tikšanās ar biedrības “Mēs mazie siguldieši” valdi un tās dibinātās privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Tulpīte” administrāciju par bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 07.07.2020