Darba plāni nedēļai

15.06.2017Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 19. jūnija līdz 22. jūnijam, 2017.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

19.06.2017.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude krīzes centrā “Māras centrs”

19.06.2017.

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros – viedokļa noskaidrošana

20.06.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 49. pirmsskolas izglītības iestādē

20.06.2017.

Metodiskā diena ar Kuldīgas novada bāriņtiesu

21.06.2017.

Plānotā bērnu tiesību un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude ārpusģimenes aprūpes iestādē “Apīte”

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

20.06.2017.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Daugavpils novada Līksnas bāriņtiesā

21.06.2017.

Konsultāciju diena Lubānas novada iedzīvotājiem un speciālistiem

21.06.2017.

Tikšanās par krīzes centru rekomendāciju izpildi Lubānas novada pašvaldībā

Nedēļas laikā

Procesuālo darbību veikšana uzsāktās administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

19.06.2017.

Procesuālo darbību veikšana uzsākto administratīvo pārkāpuma lietu ietvaros

20.06.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude ģimenes atbalsta centrā “Saulstari”

20.06.2017.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Daugavpils novada Līksnas bāriņtiesā

21.06.2017.

Procesuālo darbību veikšana uzsākto administratīvo pārkāpuma lietu ietvaros

21.06.2017.

Audžuģimeņu apmeklējums

22.06.2017.

Procesuālo darbību veikšana uzsāktās administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

20.06.2017.

Bērnu tiesību un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Ventspils novada bērnu namā “Stikli”

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

21.06.2017.

Konsultāciju diena Vecpiebalgas novadā

21.06.2017.

Konsultāciju diena Priekuļu novadā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 23.11.2020