Darba plāni nedēļai

22.06.2017Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 26. jūnija līdz 30. jūnijam, 2017.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

26.06.2017.

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros – protokola sastādīšana

26.06.2017.

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros – viedokļa noskaidrošana

27.06.2017.

Administratīvo pārkāpuma lietu izskatīšana

27.06.2017.

Dalība Izglītības kvalitātes valsts dienesta sēdē par pedagogu izvērtēšanu

28.06.2017.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Siguldas novada bāriņtiesā

29.06.2017.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā “Vita”

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

27.06.2017.

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

27.-28.06.2017.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Rēzeknes bāriņtiesā

28.06.2017.

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

29.06.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojama sniedzēja (fiziskas personas)

Nedēļas laikā

Procesuālo darbību veikšana uzsāktās administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

27.-28.06.2017.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Rēzeknes bāriņtiesā

28.06.2017.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas sēde

30.06.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja

30.06.2017.

Audžuģimeņu apmeklējums

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

27.06.2017.

Plānotā bērnu tiesību interešu ievērošanas pārbaude Talsu novada krīžu centrā

29.06.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 06.07.2020